Tunni teemaks oli liikumiskiiruse arvutamine ette valmistatud EV3 baas robotitega. Robotid olid programmeeritud katse A,B ja C jaoks ette. Iga katse jaoks oli vaja asetada robot maha ja mõõta vahemaa mille ta oli läbinud programmi poolt antud nö. random väärtusena.

Esimeseks ülesandeks oli õpilastel mõõta roboti ratta läbimõõt ja sellega tuletada ratta ümbermõõt.

Teises ülesandes tuli käivitada programmis olevad  katsed A, B ja C ja kanda andmed tabelisse (RP ehk läbitud rattapöörete arv, s ehk vahemaa, t ehk liikumise aeg, ja viimasesse tabeli lahtrisse tuli arvutada v ehk liikumis kiirus mille valem on v=s/t(kolmas ülesanne)

Kolmandas ülesandes tuli arvutada kirjalikult  roboti kiirus ja teisendada vajadusel mõõtühikusse "m/s"

Neljandas ülesandes tuli Lastel kirjutada kas nad nägid arvutuse käigus korrapärasust, kas antud ülesandega oli mõistlik kasutada kiiruse arvutamiseks mõõtühikut "m/s" ja põhjendama oma vastuseid.